Te bloki kamieniołomu są produktem wtórnym po recyklingu materiałów. Głazy skalne są wykorzystywane do budowy kopców, ścian lub barier wzdłuż dróg wodnych, podobnie jak w obszarach przybrzeżnych, w celu ochrony portów przed burzami morskimi.
Duże głazy pozwalają chronić przystanie przed erozją wodną lub utrzymywać poziom wody w strefie aktywnej koryta rzeki lub na obszarach zagrożonych powodzią.

Maszyny przetwórcze BLOKI OGRODZENIOWE I OGRODZENIA NA RZECE

Obrabiarki ręczne typu portalowego do łamania bloków o nieregularnym kształcie, posiadają mechaniczną adaptację noży.

Wypełnij formularz i opowiedz nam o swoich potrzebach.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla siebie.