<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=531825067514996&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

KRUSZENIE

Vector Smart Object111.png

 

Od prostego przetwarzania odpadów po produkcji materiałów nawierzchniowych i materiałów dla krajobrazu, kruszarki i kompletne linie kruszenia MEC zapewniają dodatkową możliwość biznesową dla tych, którzy pracują z kamieniem lub betonem. Kruszarki zapewniają płynność odpadom, których nie można w inny sposób poddać recyklingowi, zmniejszając koszty ich wywozu,składowania i utylizacji w cyklu produkcyjnym.

STARK

Kruszarki szczękowe, które charakteryzują się mocną, wzmocnioną konstrukcją, nadają się do pierwotnego kruszenia materiałów o wysokiej twardości (granity, porfiry), a także do materiałów o średniej twardości (marmury i beton). W zależności od zadań klienta MEC oferuje 3 różne wersje kruszarek szczękowych.

stark-mascelle.png
martelli-crunch.png

CRUNCH

Ułożone zgodnie z inną zasadą działania, kruszarka młotkowa CRUNCH jest idealna do wtórnego kruszenia materiału, takiego jak kamień, beton, robiąc materiał jednorodnej granulacji i wymaganej frakcji w zależności od wymagań produkcyjnychsigenza produttiva.

URZĄDZENIA

W celu zwiększenia wydajności i oddzielenia frakcji kruszonego materiału, zarówno kruszarki STARK, jak i CRUNCH mogą tworzyć kompletne linie z przenośnikami zasilającymi i kruszarkami.

impinati-frantumazione.png

NASZE MASZYNY

GWARANTUJĄ NASZYM KLIENTOM

bar.png
3333.png
Personalizacja

Produkujemy maszyny z indywidualnym podejściem, gwarantując personalizację na wszystkie 360°. Zadania klienta i rodzaj gotowych produktów są momentami początkowymi i końcowymi w naszym projektowaniu i produkcji.

2222.png
Personalizacja

Produkujemy maszyny z indywidualnym podejściem, gwarantując personalizację na wszystkich 360°. Zadania klienta i rodzaj gotowych produktów są momentami początkowymi i końcowymi w naszym projektowaniu i produkcji.

11111.png
Moc

Nasze maszyny gwarantują absolutną moc dla każdego rodzaju obróbki. Moc każdej maszyny łączy się płynnie i bezprecedensowo z precyzją. To oznacza jakość, wybierasz to decydując się na MEC.